Obecné:

Rodiče vyplní a odešlou přihlášku online před začátkem tréninkového období. Cvičení probíhá na Sportovní hale v Uherském Hradišti - ve Velkém zrcadlovém sále. Tréninková jednotka trvá 55 minut (+ 5 min chystání či úklid náčiní). Cvičení je bez rodičů neboť v jejich přítomnosti bývají děti většinou nesoustředěné a často za nimi odbíhají, což nepřispívá kvalitě cvičení a plynulému chodu hodiny. Rodiče mají přístup na trénink vždy 5 min před koncem tréninkové jednotky. Dětem na cvičení stačí pouze prodyšné oblečení, cvičky nebo tenisky a láhev s pitím.

V případě zájmu o konzultaci doporučujeme kontaktovat trenéra telefonicky či e-mailem. Všechny záležitosti týkající se Přípravky JK řeší hlavní trenérka Jana Komrsková (pripravka.jk@gmail.com ).

Tréninkové období:

Tréninkové období pro školní rok 2023/24 je od 4. září 2023 do 16. června 2023. Činnost Přípravky JK probíhá podle školního roku, takže se během prázdnin a státních svátků necvičí. Přípravka JK si vyhrazuje právo na dočasné změny trenéra a to bez předchozího upozornění rodičů.

Souhlas rodičů (GDPR) s evidencí osobních údajů dítěte:

Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (GDPR), uvedených v přihlášce pro potřeby Přípravky JK, a to výhradně za účelem zasílání informací účastníkovi. Zároveň dává souhlas k použití fotografie a videa pořízených v rámci tréninků.

Absence:

Při neúčasti dítěte ve cvičení nevzniká nárok na náhradní tréninkové jednotky. Dlouhodobé absence (3 a více hodin) je možné kompenzovat po domluvě s trenérem. Řeší se individuálně.

Platba:

Podmínkou zahájení cvičení vašeho dítěte je včas uhrazená platba. 

Přípravka se hradí převodem na účet 115-3001420297/0100

(do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte)

Retrokolo | Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!